tripsy

Poriadok na pracovisku = malý krôčik k úspechu!

Mnohí z nás si stále nájdu čas na upratovanie a čistenie svojich domovov i napriek náročnému pracovnému rozvrhu. A keďže v súčasnosti platí, že viac a viac ľudí trávi väčšinu svojho času v práci, prečo si nevyhradiť priestor na upratovanie aj tu? Udržiavanie čistého a organizovaného pracovného prostredia prináša niekoľko výhod, a to nie len pre vás, ale aj vášho zamestnávateľa, či kolektív.

Znižuje výskyt chorôb

Každý zamestnanec ročne stratí približne deväť pracovných dní v dôsledku ochorenia. Predstavte si, že iba klávesnica na vašom pracovnom stole sa často stáva útočiskom pre 7 500 baktérií, ktoré môžu byť zdrojom rôznych choroboplodných zárodkov. Vírusy, ako napríklad chrípka, môžu dokonca prežiť na vašom pracovnom stole viac ako 24 hodín. Preto platí všeobecné pravidlo, čím čistejšie bude vaše pracovisko, tým je menšie riziko výskytu baktérií a vírusov v tomto prostredí.

Motivuje

Tým, že naša generácia trávi väčšinu času v práci, stáva sa prirodzeným, si toto prostredie udržiavať čisté a upratané. Takýto návyk môže nielen spríjemniť hodiny strávené na pracovisku, ale takisto pozdvihnúť morálku kolektívu, v ktorom pracujete. Vyhraďte si preto desať minút týždne, upracte si svoj pracovný stôl, pretože výsledkom môže byť nielen lepšie sústredenie sa, vyššia motivácia, ale aj celkové zvýšenie efektivity vašej práce.

Zvyšuje produktivitu

Zvýšená efektivita práce je úzko prepojená s produktivitou zamestnanca, pretože na jeho produktivite sa vo veľkej miere podieľa aj prostredie, v ktorom pracuje. Preto, aj z tohto dôvodu, sa v súčasnosti snažia mnohé firmy presadzovať na pracovisku tzv. “politiku čistého stola“. Politika čistého stola môže firme nielen zvýšiť produktivitu zamestnancov, ale vo výraznej miere prispieť aj k zníženiu rizika úniku citlivých informácií. Aby nedochádzalo k takýmto situáciám, zamestnanci by mali dbať na dodržiavanie zásad politiky čistého stola a uplatňovať ich v celej firme, najmä na miestach, kde sa môžu dôležité údaje vyskytnúť.